Акценти

Македонските „експерти“ (конечно) го „открија“ она што го знае секој, без оглед дали се вози или го возат: нафтените деривати, кои сега се точат на бензинските пумпи, најмногу му одговараат единствено на стариот, истрошен возен парк. Continue Reading

In continuo

По тврдењето на директорот на Агенцијата за вработување дека лично тој како службеник избришал 18.000 од стотиците илјади невработени, ќе биде повикан во полицијата. Од тоа зависи дали Стојче Тапанџиоски ќе биде кривично гонет.

Continue Reading

Економикс

На трибината, на која учествуваа експерти- енергетичари, беа изнесени интересни согледби, размислувања и ставови, од кои најголема заложба беше изградба на мали хидроцентрали. Тие се најдобриот начин да се ублажи недостигот на електрична енергија. Continue Reading