Антрфиле

Уште еден извештај на УНДП за рано предупредување, поточно анкета на граѓаните, само го потврди поразителното сознание дека Македонија е на дното во групата на транзициони земји, и тоа според „првиот“ параметар- транзицијата. Уште поконкретно, недоволниот развој, споредено со сите други држави во регионот и пошироко, е резултат на некомплетираната социо- економска транзиција.

Continue Reading

Петта страна на светот

Обидите да се оценува како лицемерие однесувањето на македонските партии спрема законите за нив, донесени од самите нив кога биле (се) на власт, претставуваат „благ укор“, слично како на поранешната „морално- политичка (не)подобност“.

Continue Reading

Економикс

Најновиот „добрососедски гест“ на Грција, како дел од мошне интензивната политичка активност на економски план (?!), не е уште една потврда на понижувачкиот однос на Грција спрема Македонија, како што коментираа некои. Напротив, тоа е само уште една глупост како израз на немоќ и очај, што само предизвикува сожалување, па и презир.

Continue Reading

Антрфиле

ЦИА уште кон крајот на 1970-та година предвидела распад на Југославија, покажуваат документите од коишто таа ја симна ознаката на тајност, а кои сведочат за многу незаконски активности од 1950-та до 1970-та. Во нејзините документи, изработени на 20-ти ноември 1970-та, републиките и покраините на поранешна Југославија се опишуваат како своевидна измислица на 20-от век. Continue Reading

Извлечено-Подвлечено

Лидерите на Европската унија на 23-ти јуни ја договорија тн. патна карта за детални преговори за новиот договор, кој треба да го замени отфрлениот Устав и да направи „капитален ремонт“ на европските институции.

Continue Reading