In continuo

Ако нешто позитивно забележувам во последно време кај нас, освен владиниот економски „бум“ на Македонија, што искрено ме весели ( за радување немам време оти со податоците за него ме бомбардираат секојдневно), тоа е што помеѓу нас има се помалку и сеирџии и мативоди. Првите малку повеќе од вторите. Не затоа што се намалија по „природен“ пат, туку затоа што се подисплашија, па се затаија привремено.

Continue Reading

Eppur si muove

Може ли да се води успешна политика без лаги и измами? Го нагласувам водењето, а не практицирањето на политиката, имајќи го притоа предвид ставот на некои учени дека политиката е вештина на владеење воопшто, а особено со луѓе, групи- маси, народ. Continue Reading

Читни го ова!

Непосредно по последните парламентарни избори (2006-та), по победата на ВМРО-ДПМНЕ, во серијата секојдневни прилози пред и по неа објавени во електронскиот весник „Дневен е-Еснаф“ е  и следниов (07.07.2006), со кој актуелизирав едно мошне важно прашање, а е непосредно поврзано со програмата на Никола Груевски „Преродба во 100 чекори“.

Го објавувам на ова место исто како да сум го напишал сега, на овој ден.

Continue Reading

Петта страна на светот

Има ли некој што во контиунитет ги следи случувањата во Куба, по сериозното разболување на Фидел Кастро, а пред се неговата старост и истрошеност, да е навистина изненаден од потегот на „единствениот претседатело на Куба“? Необичното е можеби единствено во тоа што тој не почека да го заокружи своето владеење на точно 50 години, без оглед што привремено подолго време не е претседател- го заменува неговиот брат. Можеби веќе „нема време“ за тоа.

Continue Reading

Извлечено-Подвлечено

Пред неколку месеци имав доволно „храброст“ да предложам ново име на нашава држава (не уставно), како што тоа го стори уште еден мој колега кој потоа, веројатно под „притисок“, својот предлог самиот го оквалификува како несериозен односно ироничен.

Continue Reading