Читни го ова!

Моето новинарско- хроничарско следење на предизборната кампања за редовните парламентарни избори во 2006-та година го завршив, како што е логично и очекувано, со текст за предизборниот молк. Го објавувам и сега, со сосема мали интервенции и прилагодувања (без потенцирање на тогашниот „предизвикот“).

Continue Reading

Eppur si muove

Станува збор за истражување чии резултати „фактографски“ негираат една од европските „вредности“- безбедноста односно борбата против криминалот. Во наводници оти воопшто не станува збор дека е тоа- вредност, а најмалку европска. Некои македеонски „проевропски“ новинари, аналитичари и квазиексперти токму така ги именуваат „одредниците“- „бенчмарковите“ и другите услови кои Република Македонија мора(ше) да ги исполни за оние од ЕУ да и ја прифатат нејзината милениумска припадност на „европското семејство“. Признавањето од нив не треба ниту да се бара зашто ниту се опитни, ниту се надлежни за тоа. Continue Reading

Антрфиле

Да, „непријатен инцидент“ за Грција, но сосема логична, непристрасна, разумна, чесна, расно неоптоварена реакција на човек кој ја согледува (воопшто не е тешко ако се сака) сета глупост, безобразност, безобѕирност на (пре)именувањето на Македонија и М0акедонците, а чиј заеднички именител е европски наци- фашизам. Continue Reading

In continuo

Моето децидно „Не!“ на поставеното прашање најверојатно многумина ги изненадува, па и фрапира, или во најмала рака го сметаат за несериозно.

Како тоа да не се можни? Зарем не мора да бидат фер и демократски? Зарем „меѓународната“ ќе дозволи да не бидат?

Мора да се победи. По секоја цена! А која е цената?

Continue Reading

Читни го ова!

На 16.01.2006. година објавив прилог под горниот наслов со следниов вовед:

Судејќи според подготовките за фер и демократски избори (изборното законодавство) и почетокот на медиумската кампања, уште отсега едно е сигурно: ќе биде интересно, а богами и мошне весело и смешно.

Затоа ви препорачувам внимателно да следите се што најавуваат и прават партиите од позицијата и опозицијата. За да се веселите и да се смеете заедно со нас. Ние веќе почнавме. Придружете ни се. Continue Reading