Скопска топилница во рацете на украински тајкун

Македонската транзиција, конкретно приватизацијата, има една карактеристика (не и специфика во однос на други држави што беа или се во овој процес) која е сама по себе парадоксална, нелогична. Всушност, со можни, веројатни, па и сигурни криминогени „елементи“: капитален објект-фирма, компанија во катастрофална состојба, без никаква перспектива (од македонски односно владејачки политичко-олигархиски „ракурс“), пред гаснење,…

Косово без алтернатива или…

Дали е веќе лесно предвидлива иднината на (сѐ уште) српската покраина? Неминовна е нејзина скорешна независност? Се чини дека може да се одговори потврдно, а така веќе одговараат оние што стојат зад „проектот“ и го „туркаат“. Притоа воопшто не обрнувајќи внимание на штетите и последиците (економски, човечки…), бидејќи за нив не се ништо друго освен…

Георгиевски претседател на Собранието на Македонија

Ако претседателот односно спикерот на Парламентот е „прв помеѓу еднаквите“, без оглед на нивната различност во карактерот, културата, однесувањето, свеста, совеста, мудроста, професијата итн., тогаш изборот на еден прославен, меѓународно признат режисер може да се толкува на два начина: или дека во овој момент е потребен токму таков-режисер што успешно ќе ги режира сегашните (тековните)…