јуни juни

Приказна за месец јуни

Јуни, шестиот месец во годината, има 30 дена. До Цезаровата реформа бил mensis junius (според името на римскиот род Јуниус), четврти месец во годината. Наречен...

Mорал

Основното за него: Станува збор за систем на непишани општествени норми што го одредуваат начинот на однесување во одредена општествена група, заедница, а се засноваат...

Книжевен речник: историја, теорија, критика

Да се позанимавам со науката за литературата, основните сознанија за неа. Кој е поттикот за тоа? А зошто би морало да има поттик? Онака, во...

Хамлет

Тој е главен лик во истоимената трагедија на Шекспир, за која постојат докази дека е напишана и изведувана пред 1600-та година, но некои тематски...

Книжевните награди

Наградувањето на книжевниот труд е појава на 20. век. Се јавува на почетокот од векот и се шири сѐ повеќе, така што денес има...

Плакат-порака

Плакатот е оглас напишан или втиснат на лист хартија и обесен или залепен на јавно место. Форматот на плакатот најчесто е таков што овозможува...