Разбој

Ткаењето со разбој било познато во далечното човеково минато. Имено, податоците кажуваат дека во западна Азија и во Египет тоа било познато уште 3.000...

Аба

Зборот е од турско потекло (aba). Тоа е ткаенина слична на шајак, самопредено волнено платно односно бела невалана клашна. Се користи за шиење на поткошула...

Банту

Банту е збирен назив за голем дел на африкански народи и племиња со сродни јазици кои му припаѓаат на нигерско-конгоанското семејство. Според некои проценки, има...

Традиции и обичаи во Данска

Традицијата претставува процес на предавање, пренесување, одржување на идеи, верувања и начела, и тоа усмено, писмено или со пренесување од генерација на генерација. Се...
Стоунхенџ Stonehenge

Мистеријата Стоунхенџ (Stonehenge)

Стоунхенџ (англ. Stonehenge) е градба од неолитот и бронзеното доба (3000 - 1000. пр.н.е.), всушност круг од камења во англиската грофовија Вилтшир, отприлика 13...

Од македонскиот родопис

(„Македонија на стари мапи", изд. „Детска радост" и „Македонска ревија", Скопје 1992) Станува збор заедно од најексклузивните изданија на македонските издавачи. Делото е проследено...