Основни сознанија за матријархатот

Станува збор за општествено уредување во кое владеат мајките кај примитивните народи.Ваквото семејно или општествено уредување понекогаш се мозначува и како гинекократија или гинократија....

Војни на двете рози

Војните на розите траеле од 1455. до 1485. г. Почнале за време на владеењето на Хенри Шести (1421-1471) од династијата Ланкастер, во чиј грб...