Анатолиј Приставкин Anatolij Pristavkin

Горчливи детски години

(Анатолиј Приставкин: „Ноќеваше облачето бело“, Култура, Скопје 1991) Станува збор за роман од современ руски писател со кога се запознаваме за првпат, а во превод...

Курт Вонегат

Колку е лесно да се напише роман за маргиналноста на животот! Доволно е само да се следи неговиот „динамизам“, да се одживее неговата минливост, да...
Мирча Елијаде Mirca Elijade

Мирча Елијаде: „Аспекти на митот“

Ова е книга што ја збогатува нашата севидност и сезнајност не само со својата инструктивност и аналитичност, туку и со „општиот“ пристап на темата...

Хадријан-модерен политичар и државник

(Маргерит Јурсенар:„Мемоарите на Хадријан“,Наша книга,Скопје 1990) Во секоја домашна библиотека има книги кои чекаат нов повод за одново да бидат прочитани. Не мислам на речници,...
mihajlo pupin михајло пупин

Еден од великаните на човековата цивилизација: Михајло Пупин

Михајло Пупин (1858-1935), научник и пронаоѓач од светски глас, со особен придонес во развојот на телекомуникациите, радиотехниката и радиологијата, е еден од плејадата творци-научници...
pablo pikaso пабло пикасо

Пабло Пикасо

Пабло Пикасо (Pablo Picasso-вистинското име Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Clito Ruiz...