Омразата-пизмата

Омразата е најсилна одбојност, презир и ненаклонетост, а ја раѓаат себичноста, завидливоста, повредата на други, љубомората и невозвратената љубов. Таа длабоко унижува, ранува до...

Неблагодарноста

Неблагодарност за сторено добро оти не требало да се стори. Не e грешено стореното, ами мислата дека кога нема возврат, барем благодарност ќe има. Колку...

За надежта, надевањето и вербата, верувањето

Во скудно време две нешта на човека му остануваат,а што никој не може да му ги одземе, никој да му ги згасне: надевањето иверувањето. Човекот...

Години, младост, старост

Македонски народни пословици: -Врват саатите, дните и годињето, како по реките воѓето; -Денот што донесуат, годината не носит; -Ланската година ја бараме годинава, а годинашнава в година; -Лигаата...
За глупоста, za gluposta, glkupost, глупост, овца, ovca

За глупоста

  Избор од македонски народни пословици за глупоста: Ако беше му било кусо алиштето, ќе му се придаеше, ами коа му је умо кус, не...