Боите во куќниот амбиент

Боите во станот можат да бидат показатели на тоа дали сте вие некој кого го интересира само практичната или, пак, и естетската функција на...

Кан- бисерот на Азурниот брег

Пред да се решите да го посетите: Кан (на француски Cannes) е град во Франција, сместен во регионот наречен Alpes Maritimes кој се наоѓа западно...
куќа од земја и камен kuka od zemja i kamen

Вечни материјали за свој дом

Кој не воспоставил „природен” однос со вечните природни „придружници” на човекот-земјата и каменот, не знае, а уште помалку може да ја почувствува нивната „душа”....

Кујната-срце на домот

Стручни препораки за модерно и корисно сместување на кујнските предмети, како и за подобро организирање при готвење, јадење и комуникација. Во повеќето кујни фиксните елементи...

Преуредување на домот

Психолозите и други „одговорни" за личното расположение и семејната хармонија препорачуваат одвреме-навреме или во утврдени временски периоди односно сезони преуредување на станот-куќата-домот. Не само...

Урбаниот систем на Германија

Што е урбан систем? Постојат бројни дефиниции, но една е најпризнаена: збир на градови меѓусебно поврзани со интеракции. Неговиот развој е најнепосредно поврзан токму со...