Почетна Disclaimer

Disclaimer

Авизо МЦ дооел Скопје е посветена да ја одржува оваа веб страна ажурирана и точна. Доколку сепак наидете на нешто што е неточно или застарено, ќе ви бидеме благодарни ако не известите. Ве молиме наведете каде на веб страната ги читате информациите, а ние во најбрзо време ќе ја разгледаме вашата информација. Ве молиме испратете ја вашата информација по е-пошта на: moc.liamg@km.mukitponap.

Ние не сме одговорни за загуба како резултат на неточности или некомплетност, ниту за загуба што произлегува од проблеми предизвикани или својствени за ширење на информации преку интернет, како што се прекини. Кога користиме веб формулари, се стремиме да го ограничиме бројот на потребни полиња на минимум. За секоја загуба претрпена како резултат на користење на податоци, совети или идеи обезбедени од или во име на Авизо МЦ дооел Скопје преку оваа веб страна, Авизо МЦ дооел Скопје не прифаќа никаква одговорност.

Употребата на веб страната и сите нејзини компоненти (вклучувајќи форуми) е предмет на правилата и условите за користење Правила и услови. Самото користење на оваа веб страна подразбира познавање и прифаќање на овие услови за користење.

Сите права на интелектуална сопственост на содржината на оваа веб страна се доделени на Авизо МЦ дооел Скопје.

Копирањето, ширењето и каква било друга употреба на овие материјали не е дозволено без писмена дозвола од Авизо МЦ дооел Скопје, освен и само доколку поинаку е наведено во прописите на задолжителниот закон (како што е правото на цитат), освен ако одредена содржина не налага поинаку.

Ако имате какви било прашања или проблеми со пристапноста на веб-страницата, ве молиме не двоумете се да не контактирате.