Има ли јунаци во Македонија?

На мојата e-mail адреса  добив текст потпишан од Ристо Андов,
посетител- читател на „Паноптикум“ (и овој блог). Го објавувам во целост со мој наслов:

Има ли јунаци во Македонија?

Како што е познато од историјата, во 1912-та година македонскиот простор е освоен и колонизиран од соседните државички со амин на тогашните моќници во Европа и светот. Потоа започнал типичен колонијален пир кој во егејскиот и пиринскиот дел трае и денес.

Ред би било Европа и светот, кои се колнат во демократијата, справедливоста и граѓанските права, конечно да сторат нешто во полза на Македонците и да ја исправат вековната неправда, односно да го укинат постоењето на спомнатите колонии на свое тло.

Ете, оваа можност и потреба за европската и светска демократија се причина за патолошкиот страв на Грција и Бугарија. Имено, тие, исплашени од можноста за губиток на спомнатите колонии, со сите сили и средства докажуваат пред самите себе си и светот дека Македонци нема, дека Република Македонија ја измислил Тито и слични глупости.

Меѓутоа, за да бидат ликвидирани спомнатите колонии, со што би требaло да престанат сите фрустрации и стравови на Бугарија и Грција, e неопходно потребно тоа некој да го побара од Европа и светот, но и постојано да го бара. Тoј некој, секако, е нашата државна власт и политичарите. Сите тие мора да се трансформираат од покорни објекти постојано тапкани по рамо поради својата слепа послушност, во суверени субјекти кои енергично ќе се борат за македонската вистина и права. Тоа е особено потребно сега, кога се наближува денот кога истекуваат некогашните договори за поделба и старателства на македонскиот прoстор.

За жал, се наметнуваат прашањата:

Има ли такви јунаци во оваа мала и напатена земја? Ќе се најдат ли доволно мудри и способни луѓе меѓу нас, во рамките на евидентната раскараност, поделеност и манифестирана властољубивост и лакомост на актуелните политичари, кои ќе се покажат спосoбни за да го остварат правото на Македонците за свој суверенитет на целата македонска територија, бесрамно нарушено и одземено во минатото?

1 comment / Add your comment below

 1. PREDIZBORNATA KAMPAWA ZA 2011 GOD.
  EVE NE OBJAVENA ZAPO^NUVA!

  Risto Andov, Skopje, Maledonija

  Po~ituvani sogra|ani Makedonci, makar i neobjavena, eve se intenzivira predizbornata kampawa! Sosema sigurno, za vreme na istata top tema povtorno }e bide, so godini de`urniot i nametnat problem od strana na gr~kata pa i bugarskata nomklatura vo vrska so osporuvaweto na imeto na dr`avata, osobeno so osporuvaweto na makedonstvoto! Isto taka kako obele`je na kampawata, prodol`itelno }e se nametne, zasilenata primena na famoznata filozofija, deka za se vo zemjava vinovni se onie drugine! Vo kontinuitet i sekoga{ istata producirala i producira podelbi i neprijatelstva, dodeka za vreme na kampawata, }e se iznaslu{ame vzaemni optu`ibi, lagi, konstrukcii i neprijatelski izlivi, zaradi koi su{tinskite problemi i potrebi na narodot }e ostanat nevidlivi, potisnati i totalno zanemareni! Vsu{nost, politi~kite nomenklaturi }e se trkaat vo iznesuvaweto na videlina dosega prikrivani tajni i lagi, prosledeni so vzaemni optu`bi i samopofalbi, nameneti za pridobivawe na naivnite i }oravite pri o~ui. Sekako kako {to spomnav, du{manski }e se eksploatira sporot so Grcija, vrz osnova na koj }e se fabrikuvaat patrioti, predavnici i }e se vr{at podelbi na narodot! Eve u{te na po~etokot na seu{te ne objavenata kampawa, izleze na videlina predavstvoto vo vrska so imeto na onie najmnogu {to se udiraa vo svoite patriotski gradi! Dodeka drugite toa go do~ekaa kako kec na desetka! No zatoa ponovo i pak ponovo, }e doa|a do izraz molkot na makedonskite politi~ki nomnklaturi vo vrska so makedonstvoto vo globalna smisla, no i nivnata nesposobnost da najdat izlez od nametnatiot bezizlez! Vsu{nost, makdonskite nomenklaturi ne uspevaat da izlezat na kraj so bugarskite podleci, osobeno so gr~kite fa{isoidni monstrumi i pokraj argumentite na na{a strana! Isto taka, ne uspevaat da mu se dobli`at na svetot, no i da mu ja objasnata makedonskata vistina! Seto toa se koristelo, eve i }e se koristi du{manski pred narodot za da se opravduva deceniskoto vrtewe vo krug i odeweto nazad!

  Na primer, vistinskiot makedonski patriotizam odamna e izguben nekade vo lavirintot na raznite sebi~ni intersi i lagi, kako i vo lavirintot na li~nite i partiski gluposti! Prema toa, za vreme na kampawata du{namski }e se istkanuva, vsu{nost ve}e se istaknuva, la`niot patriotizam, so mo{ne silno ~ukawe vo ma{kite patriotski gradi! Za vreme na kampawata, dopolnitelno i se pojasno, }e stanuva deka, patriotizamot na makedonskite politi~ki nomeklaturi, vsu{nost se sveduva na nivnata `e{ka `elba, prvo da ja osvojat vlasta i da u`ivaat vo slasta na istata, a potoa da go za~uvaat i vnesat vo EU I NATO alijansata posedot nare~en Republika Makedonija! Toe im e potrebno, za da ima kade da izigruvaat vlast, kako {to ve}e istaknav, da u`ivaat vo slasta na istata, da ima kade da vladeat kako Pa{i, da se bogatat i da kradat! Imeno, vo nivite agendi eve dosega, no i za vreme na kampawata, ne o~ekivam da se najavi neophodnata odbrana na Makedonstvoto kako makedonska doblest i potreba vo globalna smisla! Zaradi toa ne bile dosega vidlivi, no i nema da bidat predizborno plasirani opredelbite, zalo`bite pa i borbata preku legalnite institucii na sekade vo svetot, za vra}awe na odzemenite ~ovekovi, gra|anski, etni~ki i nacionalni prava na Makedoncite na sekade, osobeno vo pirinskiot i egejskiot del na Makedonija, zaboravenite kolonii na evropska po~va.

  Vsu{nost, predizborno u{te edna{ }e bide naglasena dilemata: Imaat li pravo dene{nite generacii politi~ki i vladea~ki nomenklauri vo Republika Makedonija, zaradi svojot sebi~en inters za vlez vo EU po sekoja cena, no i zaradi otsustvo na mudrost i sposbnost da najdat izlez od spomnatiot bezizlez, da gi izneverat ili ostavat na cedilo Makedoncite {to `iveat na sekade po svetot, osobeno vo pirinskiot i egejskiot del na Makedonija, za potoa bugarskite podleci i gr~kite fa{isoidni divjaci da prodol`at so divja~kiot genocid!? Dosega be{e o~igledno deka, makedonskata nomenklatura i drugite strukturi zaboravaat na vekovniot bezobrazluk na balkanskite dominusi Bugarija i Grcija! Iskustvoto i slu~uvawata uka`uvaat na faktot deka, kontinuiraniot zaborav }e se potvrdi i vo ramkite na zapo~natata predizborna kampawa! Imeno, so eventualna i bilo kakva promena na imeto na dr`avata, verovatno, }e se ovozmo`i vlez na obezli~enata R.Makedonija vo Evro-natovskite strukturi..! No spomnatite strukturi zaboravaat i ne se svesni deka so toa problemite za opstanok na Makedonstvoto vo globalna smisla }e ostanat ne re{eni! Odnosno, bugarskoto, osobeno gr~koto antimakedonsko diveewe }e prodol`i! Imeno, bugarskite i gr~kite nomenklaturi vangelosani se od eventualnosta da bidat obezbedeni site prava na Makedoncite so vlez vo EU kako Makddonci. Svesni se deka toa mo`e da pridonese za eventualno gubewe na kolonijalnite posedi pirinskiot i egejskiot del na Makedonija, ili namaluvawe na nivnoto vlijanie vo istite vo demokratska Evropa bez granici! Bez obzir na toa, nekoi makedonski politi~ki strukturi pa i eksperti, se povikuvaat i se nadevaat na me|unarodna garancija za za{tita na identitetot i drugi prava i doblesti na Makedoncite! Me|utoa, site tie zaboravaat na dva mo{ne zna~ajni fakta. Prvo, deka vo minatoto, odnosno vo 1912/13 god., sme imale veteni takvi me|unarodni garanci, ama ete istite ne va`ele i ne va`at za bugaskite podleci i gr~kite fa{isoidni divjaci! Vtoro, me|unarodnite strukturi ne ka`uvaat dali spomnatata garancija, eventualno bi se odnesiuvala na identitetot na Makedoncite vo globalna smisla, ili samo za Makedoncite vo R. Mkaedinija!? Isto taka ne ka`uvaat i mudro mol~at, dali spomnatite razgaleni evropski deri{ta Buraija i Grcija, ovoj pat evropskite strukturi, }e gi prisilat na poslu{nost, razum i disciplina!

  Spored dosega{noto iskustvo i soznija, bez somneie, predizbornata kampawa oficijalno }e zapo~ne i }e zavr{i. Pri toa, verbalno }e bidat otvoreni i pokrenati mnogu pra{awa i dilemi, }e bidat dadeni mnogi novi vetuvawa kako sekoga{, no i starite }e bidat povtoreni! Prema toa. legitimni ili nelegitimni, so nasilstvo ili bez istoto, izborite }e zavr{at relativno uspe{no i }e bidat progl;aseni za legitimni! Vpro~em, so zakon ve}e od poodamna e obezbedono, izborite da bidat uspe{ni, ete i vo uslovi na masovna apstinencija na glasa~ite! Posle izborite, na foteqite }e zasedanat novi zadnici, no i tie }e se soo~at so istite stari dvedecinski problemi i dilemi! Isto kako dosega, beskrajno }e se obiduvaat da najdat nekakvi razumni re{enija! Odnosno, }e prodol`at bezuspe{no da talkaat po lavirintite na makdonskata jalova praktika, politika i bezizlezi! Simboli~ki ka`ano, motikata i ponatamu }e ja trgaat samo kon sebe! Za da ne bide taka, odnosno, za globalno i konkretno da ni trgnat rabotite na podobro, mora mnogu ne{ta su{tinski da se promenat vo makedonskoto op{testvo i sistem! Za `al potrebite kako sestrani i su{tinski promeni ne se na povidok! Vo taa smisla eve ne uspea da pomogne ni mudriot diplomat Fuere! No za da se slu~at spomnatite i posakuvani od narodot su{tinski promeni, }e bide potrebna nekoja nova revolucionerna vistina, inicijativa i akcija, ili mo`ebi vistinska nova revplucija! No ete ne znam, koja op{tesvena stuktura kaj nas bi bila sposbna za toa, osobeno koga mnogu vistini kaj nas ve}e se isprobani, iskriveni ili potro{eni! Vsu{nost, su{tinskata vistina i logika kaj nas se poka`uvaat nemo}ni a potrebite na narodot neva`ni, vo sporedba so interesite i `elbite na vladea~ko politi~kite kasti!!!

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *