Ставови на Пат Кокс за приемот на Македонија во ЕУ

Пат Кокс престојуваше во Македонија (21.03.) во организација на Европското движење, по повод 50-годишнината од потпишувањето на Римскиот договор со кој беше поставена основата на денешната ЕУ.